FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५२. आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/08/2020 - 12:37 PDF icon 2077-03-१5.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/06/2020 - 12:59 PDF icon 2077-03-13.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०२।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 06/25/2020 - 13:25 PDF icon cabinetdecision2077-02-06 Updated .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।१८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 05/06/2020 - 12:13 PDF icon Cabinet metting decision 077-01-18.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/22/2020 - 13:37 PDF icon Decision of Cabinet 2077-01-06.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/22/2020 - 12:28 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय २०७६-१२-०३.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।११।१७ र १८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/01/2020 - 13:43 PDF icon नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय २०७६-११-१७ र १८ .pdf

आठविसकोट नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20

७६/७७ 02/04/2020 - 11:05 PDF icon नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20 .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१०।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 01/30/2020 - 11:14 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।१०।१५- अन्तिम.pdf

Pages