FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

८८ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 11/04/2023 - 18:09

८७ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 10/31/2023 - 12:49 PDF icon CamScanner 10-31-2023 12.46 (1).pdf

६७ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७८/७९ 10/03/2023 - 13:52 PDF icon ६७ (1).pdf

८६ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

८०/८१ 10/01/2023 - 14:58 PDF icon ८६ औं नगर कर्यापलिका बैठक.pdf

८५ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:06 PDF icon ८५.pdf

८४ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:05 PDF icon ८४.pdf

८३ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:04 PDF icon ८३.pdf

८२औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:04 PDF icon ८२.pdf

८१ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:03 PDF icon ८१.pdf

८० औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 06/15/2023 - 11:27 PDF icon ८० औं नगर कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages