FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।१२।१२ गते बसेको ५९ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७७/७८ 03/26/2021 - 14:33 PDF icon मिति २०७७।१२।१२ गते बसेको ५९ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।.pdf

५८ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/23/2021 - 12:55 PDF icon ५८ औँ नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

५७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/15/2021 - 14:20 PDF icon ५७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

५६ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/01/2021 - 13:06 PDF icon ५६ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७ पुष १३,१९र २१ गते बसेको ५५ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 01/08/2021 - 11:28 PDF icon मिति २०७७ पुष १३,१९र २१ गते बसेको ५५ औं नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७।०८।११ गते बसेको ५४औं कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 11/29/2020 - 14:47 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७७ मंसिर.pdf

२०७७ साल असोज ३० गतेका नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु

७७/७८ 10/19/2020 - 15:57 PDF icon २०७७ साल असोज ३० गते नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।०१ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 10/18/2020 - 15:07 PDF icon ५३ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.docx_.pdf

५२. आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/08/2020 - 12:37 PDF icon 2077-03-१5.pdf

Pages