FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

075-3-10 राजस्व परामर्श समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/25/2018 - 12:38 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

१९ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/10/2018 - 12:57 PDF icon १९ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

१८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 05/03/2018 - 12:55 PDF icon १८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

नगर कार्यपालिकाको निर्णय २०७४- १२-२९,३०, ०७५-१ -४.

७४/७५ 05/01/2018 - 13:55 PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय १२-२९,३०, ०७५-१ -४.compressed.pdf

शिक्षकहरुको द्वितीय चौमासिक तलव निकाशा

७४/७५ 03/20/2018 - 13:15 PDF icon शिक्षकहरुको द्वितीय चौमासिक तलव निकाशा .pdf

शिक्षकहरुको तलव कट्टी र रोक्का सम्बन्धमा ।

७४/७५ 03/19/2018 - 16:21 PDF icon शिक्षकहरुको तलव कट्टी र रोक्का सम्बन्धमा.pdf

नगर कार्यपालिकाका बैठक तथा निर्णयहरु ०७४-११-२५

७४/७५ 03/12/2018 - 15:54 PDF icon नगर कार्यपालिकाका बैठक तथा निर्णयहरु ०७४-११-२५.pdf

नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-११-१९

७४/७५ 03/03/2018 - 17:45 PDF icon नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-११-१९.pdf

नगर कार्यसमितिको बैठक २०७४-११-१९

७४/७५ 03/03/2018 - 13:50 PDF icon नगर कार्यसमितिको बैठक २०७४-११-१९.pdf

नगर यातायात व्यवसाय समितिका निर्णयहरु

७४/७५ 03/02/2018 - 20:54 PDF icon नगर यातायात व्यवसाय समितिका निर्णयहरु.pdf

Pages