FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजानिक सूचना

सुचाना

श्री सरोकारवाला सबै ।

प्रस्तुत विषयमा यही मिति २०७४÷०९÷२८ गतेको नगरपालिका र यातायात समिति, संस्था, व्यवसायिहरुविचको बैठकको निर्णय तथा नगरपालिकाको नीति अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित, व्यवस्थित एवं. भरपर्दो बनाउन तपसिल बमोजिम गर्नु गराउनु हुन सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपसिल
१. नगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्न चाहने समिति, संस्था वा व्यक्तिहरु नगरपालिकामा दर्ता एवं. सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
२. नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारी साधनहरुले नगरपालिकाबाट बाटो इजाजत लिनुपर्नेछ ।
३. बुँदा नं. १ र २ मा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य नगरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा समितिले सवारी साधन संचालन गरेको पाईएमा कानून बमोजिम शक्त कारवाही गरिनेछ । साथै स्थानीय प्रशासनलाई सोही अनुसार प्रत्राचार गरिएकोले दर्ता तथा इजाजतविनाका समिति एवं. सवारी साधनहरु संचालन नगर्नु नगराउनु हुन समेत सचेत गराईन्छ ।
४. नगरपालिकाले तोकेको स्थानमामात्र टिकट काउन्टर राख्नुपर्नेछ । जथाभावी पार्किङ गरेको वा रोकेको पाईएमा पार्किङ वा रोकिएको सवारी साधन नगरपालिकाले जफत समेत गर्नेछ ।
...........................
रामबहादुर के.सी.
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष: