FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक खर्च फाटवारि,प्रगति प्रतिबेदन,पेस्किको मास्केवारी । ८०/८१ Monday, June 3, 2024 - 16:58 PDF icon ilovepdf_merged (1).pdf
आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक खर्च फाटवारि,प्रगति प्रतिबेदन,पेस्किको मास्केवारी । ८०/८१ Monday, June 3, 2024 - 16:33 PDF icon CamScanner 06-03-2024 16.16.pdf, PDF icon CamScanner 06-03-2024 16.20.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक खर्च फाटवारि,प्रगति प्रतिबेदन,पेस्किको मास्केवारी । ८०/८१ Sunday, January 21, 2024 - 11:00 PDF icon CamScanner 01-21-2024 10.45.pdf
. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक खर्च फाटवारि प्रगति प्रतिबेदन,पेस्किको मास्केवारी सम्बन्धमा । ७९-८० Sunday, April 30, 2023 - 17:05 PDF icon खर्च फाँटवारी पेस्कीको मास्केवारी.pdf, PDF icon लक्ष प्रगति प्रतिबेदन.pdf
२०७९ साल श्राबण देखी २०७९ साल असोज मसान्त सम्मको त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९-८० Monday, November 7, 2022 - 13:37 PDF icon प्रतिवेदन १.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-७९को चौथो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण। ७८/७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:22 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९को चौथो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण। ७८/७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:20 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-७९को दोस्रो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण। ७८/७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:19 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९को दोस्रो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-७९को पहिलो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण। ७८/७९ Wednesday, August 24, 2022 - 12:15 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-७९को पहिलो त्रैमासिकको लक्ष र प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चौमासिक वित्तिय तथा भौतिक प्रगति विवरण ७८/७९ Sunday, November 28, 2021 - 12:44 PDF icon चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण.pdf, PDF icon चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण.pdf

Pages