FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्यय विवरण र आयोजना/कार्यक्रम/परियोजना नगर तथा वडा स्तरिय

७८/७९ 01/06/2022 - 13:15 PDF icon SuTRA__अनुसूची १.pdf, PDF icon SuTRA__.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको बजेट वक्तव्य २०७८

७९-८० 07/20/2021 - 16:35 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको बजेट वक्तव्य २०७८.docx_.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८

७९-८० 07/20/2021 - 16:32 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/18/2020 - 13:08 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य २०७७-०७८ Website.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६-०७७ को बजेट बक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम (प्रमाणित कपी)

७६/७७ 07/20/2019 - 15:32 PDF icon 820KOT MUN को आ.व. २०७६-०७७ को बजेट बक्तव्य तथा वार्षिक कार्यक्रम नगर तथा वडा स्तरीय Final.pdf, PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६-०७७ को बजेट बक्तव्य तथा वार्षिक कार्यक्रम final1.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (प्रमाणित कपी)

७६/७७ 07/20/2019 - 15:22 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

नगरसभामा पेश भएको आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य २०७६

७५/७६ 06/25/2019 - 19:29 PDF icon आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य २०७६.pdf

आ.व. २०७६-०७७ को आठविसकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६

७५/७६ 06/25/2019 - 10:10 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रम 2076-077.pdf

विशेष तथा समपूरकअनुदान २०७५

७५/७६ 04/15/2019 - 20:31 PDF icon विशेष अनुदान २०७६.pdf, PDF icon समपूरक अनुदान २०७६.pdf

दूई कोठे भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय वितरणको विवरण

७५/७६ 03/21/2019 - 15:14 PDF icon दूई कोठे भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय वितरणको विवरण.pdf

Pages