FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मणि राज शाह नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे कक्ष shah.mani20@gmail.com, cao@aathbiskotmun.gov.np 9843258271
ध्रुवप्रसाद लम्साल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा lamsaldp76@gmail.com 9848112817
ईन्द्रबहादुर बिष्ट शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा indrabb077@gmail.com 9868294390
राजेश गौतम ईन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ) पूर्वाधार विकास शाखा er.razess@gmail.com 9860890574
कमल भट्टराई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र kamalbhattarai254@gmail.com 9841852254
थलवीर ओलि शिक्षा परिक्षक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र thalbir.tp094@gmail.com 9863089273, 9816548278
शेरबहादुर ओलि ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन उपशाखा osherbahadur@gmail.com 9866827371
गणेश बहादुर थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9866236715
कमल बि.सी. सव इन्जिनियर नगरपालिकाको कार्यालय kamalbc999@gmail.com 9843115709, 9741403194
नरेन्द्र कुमार कार्की प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 9848105828
लिला ओली महिला विकास निरिक्षक महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा lilaoli2048@gmail.com 9847936360
मान बहादुर बटाला सहायक कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा mbbatala@gmail.com ९८६६३०७५०६, ९७४८१५४१५८
रमेश कुमार यरी MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा ryari28@gmail.com 9863119299
खकेन्द्र के.सी. MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा gautamkhagendra495@gmail.com 9868909590
रत्न बहादुर परियार खरिदार योजना एव‌म् सहकारी तथा गरीवी निवारण इकाई ratnabahadur2047@gmail.com 9848123396
ईश्वर खड्का सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा isworkhadka20@gmail.com 9847999178
बिष्णु कुमारी बुढामगर सहायक महिला विकास निरिक्षक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा bishnumagar33@gmail.com 9860461376
जयबहादुर बुढा प्रशासन सहायक चौथो प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा jbb2041.35@gmail.com 9868609254, 9810939090
नरिन्दर कुमार कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा kumarnaren955@gmail.com 9861567274
युवराज बि.सी. अमिन पूर्वाधार विकास तथा भुमी व्यवस्थापन उप- शाखा bcyubraj7@gmail.com 9843422913
टेक बहादुर चन्द प्रशासन सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा swornimchand@gmail.com 9741512677
पवन कुमार यादव अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा pawankyadav1962@gmail.com 9848121419
त्रिपुरा चन्द मल्ल प्रशासन सहायक दर्ता, चलानी तथा सोधपुछ कक्ष ttpmrukum@gmail.com, tptmalla076@gmail.com 9748538918, 9869956624
गोपाल वि.सी. प्रशासन सहायक प्रशासन उपशाखा bcgopal40@yahoo.com ९८६७१८७३०८
ज्ञानु आचार्य प्रशासन सहायक वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखा एवम् प्राविधिक सहयोग कक्ष gyanua447@gmail.com 9868980481, 9824570481
तिलक बहादुर मल्ल फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा 9868273873
चक्रबहादुर डि.सी. प्रशासन सहायक ०१ नं. वडा कार्यालय w1.aathbiskotmun@gmail.com 9864353590
सेते बुढा अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर वडा नं. १ र २ को कार्यालय 9741390863 9864809891
धनबहादुर खड्का कार्यालय सहायक २ नं. वडा कार्यालय w2.aathbiskotmun@gmail.com
खकेन्द्र बहादुर थापा प्रशासन सहायक पाँचौँ ४ नं. वडा कार्यालय ward4@aathbiskotmun.gov.np, w4.aathbiskotmun@gmail.com 9866236715
मोहन के.सी. अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर वडा नं. ४ र ५ को कार्यालय 9843536915
जंगबहादुर थामीमगर प्रशासन सहायक पाँचौँ ५ न‌ं. वडा कार्यालय ward5@aathbiskotmun.gov.np, w5.aathbiskotmun@gmail.com 9848213082
कृष्ण बहादुर थापा प्रशासन सहायक चौथो ६ नं. वडा कार्यालय ward6@aathbiskotmun.gov.np, w6.aathbiskotmun@gmail.com 9869983224
खेमराज पुन प्रशासन सहायक चौथो ८ नं. वडा कार्यालय 9861395821
कुमार ओली प्रशासन सहायक पाँचौँ ९ न‌ं. वडा कार्यालय ward9@aathbiskotmun.gov.np, w9.aathbiskotmun@gmail.com 9861395821

Pages