FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

९४ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 06/16/2024 - 13:15 PDF icon CamScanner 06-16-2024 13.08.pdf

९३ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 04/01/2024 - 13:52 PDF icon 93.pdf

९२ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/31/2024 - 16:59 PDF icon 92 (1).pdf

९१ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/31/2024 - 16:59 PDF icon 91.pdf

९० औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 01/26/2024 - 15:52 PDF icon CamScanner 01-26-2024 14.15.pdf

८८ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 11/04/2023 - 18:09

८७ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 10/31/2023 - 12:49 PDF icon CamScanner 10-31-2023 12.46 (1).pdf

६७ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७८/७९ 10/03/2023 - 13:52 PDF icon ६७ (1).pdf

८६ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

८०/८१ 10/01/2023 - 14:58 PDF icon ८६ औं नगर कर्यापलिका बैठक.pdf

८५ औं नगर कार्यपालिका निर्णयहरु

७९-८० 07/16/2023 - 14:06 PDF icon ८५.pdf

Pages