FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५२. आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/08/2020 - 12:37 PDF icon 2077-03-१5.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/06/2020 - 12:59 PDF icon 2077-03-13.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०२।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 06/25/2020 - 13:25 PDF icon cabinetdecision2077-02-06 Updated .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।१८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 05/06/2020 - 12:13 PDF icon Cabinet metting decision 077-01-18.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/22/2020 - 13:37 PDF icon Decision of Cabinet 2077-01-06.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/22/2020 - 12:28 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय २०७६-१२-०३.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।११।१७ र १८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/01/2020 - 13:43 PDF icon नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय २०७६-११-१७ र १८ .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१०।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 01/30/2020 - 11:14 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।१०।१५- अन्तिम.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०९।२५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 01/12/2020 - 12:46 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०९।२५ गतेको बैठकका निर्णयहरु .pdf, PDF icon जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय .pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf, PDF icon विविध समसामयिक विषयका निर्णयहरु.pdf, PDF icon नगरपालिका तथा विभिन्न संघ संस्थाको प्रयोजनको लागी जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा .pdf

Pages