FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७ पुष १३,१९र २१ गते बसेको ५५ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 01/08/2021 - 11:28 PDF icon मिति २०७७ पुष १३,१९र २१ गते बसेको ५५ औं नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७।०८।११ गते बसेको ५४औं कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७७/७८ 11/29/2020 - 14:47 PDF icon नगर कार्यपालिका २०७७ मंसिर.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।०१ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 10/18/2020 - 15:07 PDF icon ५३ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.docx_.pdf

५२. आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।३० र असोज ४ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/08/2020 - 12:37 PDF icon 2077-03-१5.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/06/2020 - 12:59 PDF icon 2077-03-13.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०२।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 06/25/2020 - 13:25 PDF icon cabinetdecision2077-02-06 Updated .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।१८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 05/06/2020 - 12:13 PDF icon Cabinet metting decision 077-01-18.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/22/2020 - 13:37 PDF icon Decision of Cabinet 2077-01-06.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/22/2020 - 12:28 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय २०७६-१२-०३.pdf

Pages