FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८/०७९ काे लेखा परिक्षणकाे प्रतिवेदन ।

७९-८० 01/13/2023 - 13:50 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन.pdf

२०७७ साल असोज ३० गतेका नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु

७७/७८ 10/19/2020 - 15:57 PDF icon २०७७ साल असोज ३० गते नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु

आठविसकोट नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20

७६/७७ 02/04/2020 - 11:05 PDF icon नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20 .pdf

नगर शिक्षा समितिको निर्णय तथा बैठक २०७६-०४-२९ गते

७६/७७ 08/16/2019 - 19:33 PDF icon Dicision of Edu..pdf

नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११

७५/७६ 04/08/2019 - 10:11 PDF icon नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११.pdf

प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-२३

७५/७६ 04/08/2019 - 10:10 PDF icon प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११.pdf

तेस्रो विद्यालय अनुगमन प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/05/2018 - 18:57 PDF icon School Report Third.pdf

नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु: ०७५-०६-२२ र २३ गते

७५/७६ 10/10/2018 - 12:20 PDF icon नगर शिक्षाा.pdf

075-3-12: बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:47 PDF icon बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

075-3-12: स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:38 PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages