FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

७४/७५

नगरपालिकाकाे वाषिर्क स्मारिका प्रकाशनकाे लागि सबै वडा कार्यालयहरूले विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धी सूचना

विषय ः विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

श्री सबै वडा कार्यालय,
आठविसकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम) ।

राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति ः २०७५/०३/२९)

Pages