FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिकाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार रिक्त रहेका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: