FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सूचना तथा समाचार

माजिक सुरक्षाको भत्ता प्राप्त गर्नका लागी बैँक खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने अटो रिक्सा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सहकारी संस्थाहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages