FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सूचना तथा समाचार

छनौट भएका प्रस्तावहरु सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

करारमा शिक्षक भर्ना सम्बन्धी दरखास्त फारमको नमूना ।

नगर करार स्वयंसेवक शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन २०८०

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages