FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संसोधन), २०७५ ७९-८० 03/28/2023 - 16:10 PDF icon संशोधन प्रस्ताव २०७८ यान्त्रिक उपकरण.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको कृषि विकाश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 03/28/2023 - 15:45 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका स्थानिय राजपत्र 1.pdf
आ.व.२०७९ को विनियोजन ऐन ७९-८० 07/20/2022 - 13:43 PDF icon विनियोजन ऐन079 स्थानीय राजपत्र_20220720_0001.pdf
आ.व.२०७९ को आर्थिक ऐन ७९-८० 07/20/2022 - 13:41 PDF icon Doc1.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७९-८० 07/20/2021 - 16:11 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७९-८० 07/20/2021 - 16:08 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/02/2021 - 20:35 PDF icon आठविसकोट स्थानीय स्वास्थ्य ऐन २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 15:13 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 12:53 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 12:51 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages