FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति ः २०७५/०३/२९)

आ.व. २०७४/०७५ मा मालपोत वापतको रकम बुझाउन बाँकी करदाता सेवाग्राहीले यहि मिति २०७५ असार मसान्तसम्म कर दाखिला नगरेमा आ.व. २०७५/०७६ मा २० प्रतिशत जरिवाना सहित कर तिर्नुपर्ने भएकाले सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचनामा उल्लेख भए अनुसार तोकिएको अवधीभित्र कर दाखिला गरी जरिवानाबाट बच्नुहुन समेत अनुरोध छ । थप जानकारीको लागि सम्बन्धीत वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा सम्र्पक गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: