FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गर्नुहुनु (नगर अस्पताल लगायत सबै स्वास्थ्य चौकीहरु, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र)

आर्थिक वर्ष: