FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगर अस्पताल सञ्चालनकाे लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।

*रोजगारीको अवसर*
आठविसकोट नगर कार्यपालिकाबाट २५ शैयाको नगर अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र आठविसकोट नगर अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७५ पारित भएसँगै नगर अस्पतालको लागि स्वीकृत दरवन्दीमध्ये देहायका पद र संख्यामा करार सेवामा खुला विज्ञापनबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: