FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ असार मसान्त सम्मको आय व्यय र खर्च विवरण ७७/७८ असार आय 01/06/2022 - 13:52 PDF icon आय व्यय विवरण 207778_20220106_0001.pdf
विभिन्न आ.व. २०७७-०७८ मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएको मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण (भौचर) ७९-८० श्रावण व्यय 07/27/2021 - 14:06 PDF icon Tax Vauchar 2077-078.pdf, PDF icon मु.अ. तथा अग्रिम कर .pdf
विभिन्न आ.व. २०७६-०७७ मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएकोमुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण ७७/७८ भाद्र व्यय 09/03/2020 - 13:36 PDF icon VAT & Tax Clearance All-2076-077.pdf, PDF icon Tax and VAT Banki.pdf
विभिन्न आ.व. २०७६-०७७मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएकोमुल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरिएका भौचरहरुको विवरण ७६/७७ असार व्यय 08/05/2020 - 11:58 PDF icon tax clerence 2076-77.pdf, PDF icon tax clerence.pdf, PDF icon Tax thap.pdf, PDF icon Doc2.pdf, PDF icon Tech depot.pdf, PDF icon राजस्व दाखिला फारम_1.pdf, PDF icon राजस्व दाखिला फारम.pdf
विभिन्न आ.व. २०७५-०७६ मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएकोमुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण ७५/७६ असार आय 08/27/2019 - 18:03 PDF icon मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण.pdf, PDF icon Tax.pdf
आ.व. २०७५-०७६ वार्षिक कारोबारको संक्षिप्त विवरण ७६/७७ श्रावण व्यय 08/18/2019 - 13:23 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ वार्षिक कारोबारको संक्षिप्त विवरण.pdf
आ.व. २०७५/०७६ को पौष महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ पुस व्यय 02/25/2019 - 16:32 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ को खर्चको विवरण.pdf
विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान अापुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएको मु.अ.कर तथा अग्रिम कर ७४/७५ असार आय 09/09/2018 - 17:18 PDF icon TDS.pdf
व्यय अनुमान रकमान्तर तथा शीर्षकान्तर ७४/७५ माघ व्यय 02/18/2018 - 12:48 PDF icon Rakamantar.compressed.pdf
आ.व. २०७४-०७५ को श्रावण देखि माघ मसान्तसम्मको आर्थिक प्रतिवेदन ७४/७५ माघ आय 02/14/2018 - 14:30 PDF icon आ.व. २०७४-०७५ को श्रावण देखि माघ मसान्तसम्मको आर्थिक प्रतिवेदन.pdf