FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व.२०८०/८१ को आय व्याय विवरण ८०/८१ असार आय 08/16/2023 - 13:35 PDF icon कार्यक्रम अनुसार.pdf, PDF icon SuTRA__अनुसूची ३.pdf, PDF icon SuTRA__अनुसूची २.pdf, PDF icon SuTRA__अनुसूची १.pdf
आव 78-79 को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाँटवारी र पेश्कीको मास्केवारी विवरण। ७८/७९ मंसिर व्यय 08/24/2022 - 12:32 PDF icon आव 78-79 को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाँटवारी र पेश्कीको मास्केवारी विवरण.pdf
आव 78-79 को पहिलो चौमासिक खर्चको फाँटवारी र पेश्कीको मास्केवारी विवरण। ७८/७९ असार व्यय 08/24/2022 - 12:29 PDF icon आव 78-79 को पहिलो चौमासिक खर्चको फाँटवारी र पेश्कीको मास्केवारी विवरण.pdf
७९ साल असार महिना खर्च विवरण पुजिगत तर्फ ७८/७९ असार व्यय 08/24/2022 - 12:09 PDF icon ७९ साल असार महिना पुजिगत.pdf
७९ साल असार महिना खर्च विवरण चालु तर्फ ७८/७९ असार व्यय 08/24/2022 - 12:07 PDF icon ७९ साल असार महिना चालु.pdf
एकिकृत आयव्यय विवरण 2078-079 ७८/७९ असार आय 08/24/2022 - 10:36 PDF icon एकिकृत आयव्यय विवरण 2078-079_20220824_0001.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ असार मसान्त सम्मको आय व्यय र खर्च विवरण ७७/७८ असार आय 01/06/2022 - 13:52 PDF icon आय व्यय विवरण 207778_20220106_0001.pdf
विभिन्न आ.व. २०७७-०७८ मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएको मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण (भौचर) ७९-८० श्रावण व्यय 07/27/2021 - 14:06 PDF icon Tax Vauchar 2077-078.pdf, PDF icon मु.अ. तथा अग्रिम कर .pdf
विभिन्न आ.व. २०७६-०७७ मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएकोमुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरको विवरण ७७/७८ भाद्र व्यय 09/03/2020 - 13:36 PDF icon VAT & Tax Clearance All-2076-077.pdf, PDF icon Tax and VAT Banki.pdf
विभिन्न आ.व. २०७६-०७७मा फर्म तथा कम्पनीहरुले विभिन्न सामान आपुर्त्ति एवम् याेजनाहरुमा काम गरेवापत लिएकोमुल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरिएका भौचरहरुको विवरण ७६/७७ असार व्यय 08/05/2020 - 11:58 PDF icon tax clerence 2076-77.pdf, PDF icon tax clerence.pdf, PDF icon Tax thap.pdf, PDF icon Doc2.pdf, PDF icon Tech depot.pdf, PDF icon राजस्व दाखिला फारम_1.pdf, PDF icon राजस्व दाखिला फारम.pdf

Pages