FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ०८ -१७

७४/७५ 01/21/2018 - 17:22 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ०८ -१७.pdf

नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ०५- ३१

७४/७५ 01/21/2018 - 17:19 PDF icon _नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ०५- ३१.pdf

नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ०५-१९

७४/७५ 01/21/2018 - 17:17 PDF icon -नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७३४ -०७५ , ०५-१९.pdf

नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७३-०७४

७३/७४ 01/21/2018 - 14:11 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्यण पुस्तिका २०७३-०७४.pdf

नगर कार्यपालिका तथा बोर्डका बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 01/17/2018 - 18:30 PDF icon नगर कार्यपालिकाका बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages