FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समितिका बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 02/01/2018 - 13:16 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समितिका बैठक तथा निर्णयहरु.pdf

नगर शिक्षा समितिको निर्णय २०७४-१०-०७

७४/७५ 01/22/2018 - 15:48 PDF icon नगर शिक्षा समितिको निर्णय २०७४-१०-०७.pdf

सवारी यातायात सुचिकृत सम्बन्धि निर्णय

७४/७५ 01/22/2018 - 14:01 PDF icon सवारी यातायात सुचिकृत सम्बन्धि निर्णय.pdf

सामाजिक सुरक्षा वितरण सम्बन्धि बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 01/22/2018 - 14:00 PDF icon सामाजिक सुरक्षा वितरण सम्बन्धि बैठक तथा निर्णय असार र असोज महिना.pdf

न्यायिक समितिका निर्णय पुस्तिका

७४/७५ 01/22/2018 - 13:50 PDF icon न्यायिक समितिका निर्णय पुस्तिका.pdf

नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-१०-०६

७४/७५ 01/21/2018 - 21:07 PDF icon -नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-१०-०६.pdf

राजस्व परामर्श सम्बन्धि निर्णय २०७४ पौष मसान्तसम्म

७४/७५ 01/21/2018 - 21:06 PDF icon राजस्व परामर्श सम्बन्धि निर्णय २०७४ पौष मसान्तसम्म.pdf

नगर सभाका बैठक तथा निर्णय २०७४ -०७५ पौस सम्म

७४/७५ 01/21/2018 - 17:41 PDF icon नगर सभाका बैठक तथा निर्णय २०७४ -०७५ पौस सम्म.pdf

नगर कार्यसमितिको बैठक तथा निर्णय : २०७४-१०-०५

७४/७५ 01/21/2018 - 17:26 PDF icon नगर कार्यसमितिको बैठक २०७४-१०-०५.pdf

नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ९- १८

७४/७५ 01/21/2018 - 17:24 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णय पुस्तिका २०७४ -०७५ , ९- १८.pdf

Pages