FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२६ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 11/04/2018 - 15:19 PDF icon Municipal_Decision

नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु: ०७५-०६-२२ र २३ गते

७५/७६ 10/10/2018 - 12:20 PDF icon नगर शिक्षाा.pdf

२५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 09/25/2018 - 15:14 PDF icon २५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

२४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 09/22/2018 - 13:17

५ औँ नगर सभा एवं दोस्रो बजेट अधिवेशन बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 07/03/2018 - 13:06 PDF icon ५ औँ नगर सभा एवं दोस्रो बजेट अधिवेशन बैठक तथा निर्णय.pdf

२२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 07/02/2018 - 13:01 PDF icon २२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

२१ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/29/2018 - 13:00 PDF icon २१ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

075-3-12: बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:47 PDF icon बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

075-3-12: स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:38 PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

२० औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/25/2018 - 12:58 PDF icon २० औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages