FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।१३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/06/2020 - 12:59 PDF icon 2077-03-13.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०२।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 06/25/2020 - 13:25 PDF icon cabinetdecision2077-02-06 Updated .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।१८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 05/06/2020 - 12:13 PDF icon Cabinet metting decision 077-01-18.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/22/2020 - 13:37 PDF icon Decision of Cabinet 2077-01-06.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/22/2020 - 12:28 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय २०७६-१२-०३.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।११।१७ र १८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/01/2020 - 13:43 PDF icon नगर कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय २०७६-११-१७ र १८ .pdf

आठविसकोट नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20

७६/७७ 02/04/2020 - 11:05 PDF icon नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु 2076-10-20 .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१०।१५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 01/30/2020 - 11:14 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।१०।१५- अन्तिम.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०९।२५ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 01/12/2020 - 12:46 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०९।२५ गतेको बैठकका निर्णयहरु .pdf, PDF icon जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय .pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf, PDF icon विविध समसामयिक विषयका निर्णयहरु.pdf, PDF icon नगरपालिका तथा विभिन्न संघ संस्थाको प्रयोजनको लागी जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०९।२४ गतेको बैठकका निर्णयहरु तथा समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजना छनौट

७६/७७ 01/11/2020 - 19:20 PDF icon समपुरक तथा विशेष अनुदानको लागी आयोजना छनौट .pdf, PDF icon कार्यपालिका निर्णय 2076-09-24.pdf

Pages