FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/16/2019 - 06:45

उद्योग ग्राम स्थापनार्थ DPR तयारको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/09/2019 - 15:21 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०५।२३.pdf

DPR सम्बन्धी परामर्शदाता छनौट गरिएको सूचना

७६/७७ 08/29/2019 - 15:15 PDF icon DPR सम्बन्धी परामर्शदाता छनौट गरिएको सूचना 2076.pdf

DPR सम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

७६/७७ 08/26/2019 - 08:26 PDF icon DPR सम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना ।

७६/७७ 08/19/2019 - 12:32

कार्य शर्तगत विवरण(TOR) परिवर्तन भएको

७६/७७ 08/05/2019 - 21:44 PDF icon RFP-Tor for Technical Education.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७६/७७ 08/05/2019 - 21:43 PDF icon TOR of UDYOG AATHBISKOT.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७६/७७ 08/05/2019 - 21:42 PDF icon RFP-TOR, Road.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR) परिवर्तन भएको

७६/७७ 08/05/2019 - 21:41 PDF icon RFP-Tor for building.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७६/७७ 08/05/2019 - 21:40 PDF icon RFP-ToR Bridge.pdf

Pages