FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरपालिका कार्यालय प्रयोजनको लागी जग्गा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना:NagarikNews

७६/७७ 11/15/2019 - 16:55 PDF icon जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

Procurement of juice fermentation & Storage Tanks with top agitator सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 11/15/2019 - 10:07

औषधी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा

७६/७७ 11/10/2019 - 13:32

आशयको सूचना: नि:शुल्क तथा स: शुल्क औषधी तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी - औषधी सहितको विवरण

७६/७७ 11/04/2019 - 11:39 PDF icon आशयको सूचना औषधि with Medicine List docx.pdf

Procurement of juice fermentation & Storage Tanks खरिद सम्बन्धि म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 10/31/2019 - 12:23 PDF icon JUICE१११.pdf

Invitation for Bids for Procurement of juice fermentation & Storage Tanks

७६/७७ 10/03/2019 - 08:29 PDF icon Invitation for Bids for Procurement of juice fermentation & Storage Tanks .pdf

बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा तथा रोडा संकलन र बिक्री गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/25/2019 - 19:14 PDF icon Baluwa Tender.pdf

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/16/2019 - 06:45 PDF icon Medicine List.pdf

उद्योग ग्राम स्थापनार्थ DPR तयारको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/09/2019 - 15:21 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०५।२३.pdf

DPR सम्बन्धी परामर्शदाता छनौट गरिएको सूचना

७६/७७ 08/29/2019 - 15:15 PDF icon DPR सम्बन्धी परामर्शदाता छनौट गरिएको सूचना 2076.pdf

Pages