FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०४।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/23/2019 - 12:18 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०४।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 13:29 PDF icon ३३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 05/25/2019 - 21:02 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf, PDF icon ३२ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 04/15/2019 - 19:57 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२८ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/18/2019 - 07:38 PDF icon 30 औँ अर्थात 2075-1२-03 नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 02/16/2019 - 19:59 PDF icon नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको निर्णयहरु.pdf

२८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 01/17/2019 - 13:15 PDF icon २८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

२७ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 11/26/2018 - 16:36 PDF icon २७ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

२६ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 11/04/2018 - 15:19 PDF icon Municipal_Decision

२५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 09/25/2018 - 15:14 PDF icon २५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages