FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा आठविसकाेट नगरपालिकाकाे अत्यन्त जरुरी सूचना ७५/७६ Sunday, September 16, 2018 - 12:40
दोस्रो चौमासिक प्रगती विवरण ७४/७५ Monday, May 28, 2018 - 21:41
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१२ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Wednesday, March 7, 2018 - 15:38 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१२ (दोस्रो किस्ता).pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -११ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Wednesday, March 7, 2018 - 15:24 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -११ (दोस्रो किस्ता)..pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१० (दोस्रो किस्ता). ७४/७५ Wednesday, March 7, 2018 - 11:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१० (दोस्रो किस्ता).pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ९ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Wednesday, March 7, 2018 - 11:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ९ (दोस्रो किस्ता) (2).pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ८ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Sunday, March 4, 2018 - 16:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ८ (दोस्रो किस्ता).pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ७ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Sunday, March 4, 2018 - 16:00 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ७ (दोस्रो किस्ता).pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ६ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Friday, March 2, 2018 - 21:13 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं - ५ (दोस्रो किस्ता) ७४/७५ Friday, March 2, 2018 - 20:57 PDF icon सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं - ५ (दोस्रो किस्ता).pdf

Pages