FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०६।२६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 10/17/2019 - 13:30 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०६।२६- अन्तिम.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०५।३० गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/18/2019 - 12:59 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०५।०३०- अन्तिम.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०५।०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 08/27/2019 - 09:52 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०५।०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

नगर शिक्षा समितिको निर्णय तथा बैठक २०७६-०४-२९ गते

७६/७७ 08/16/2019 - 19:33 PDF icon Dicision of Edu..pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०४।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/23/2019 - 12:18 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०४।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/11/2019 - 13:19 PDF icon मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय ११ .pdf

मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/10/2019 - 17:30 PDF icon मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 13:29 PDF icon ३३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 05/25/2019 - 21:02 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf, PDF icon ३२ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 04/15/2019 - 20:12 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages