FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/18/2019 - 07:38 PDF icon 30 औँ अर्थात 2075-1२-03 नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 02/16/2019 - 19:59 PDF icon नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको निर्णयहरु.pdf

२८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 01/17/2019 - 13:15 PDF icon २८ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

मध्यमकालिन खर्च संरचना

७५/७६ 12/09/2018 - 13:21 PDF icon MTEF Final Version of Municipality.pdf

२७ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 11/26/2018 - 16:36 PDF icon २७ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

तेस्रो विद्यालय अनुगमन प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/05/2018 - 18:57 PDF icon School Report Third.pdf

२६ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 11/04/2018 - 15:19 PDF icon Municipal_Decision

नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु: ०७५-०६-२२ र २३ गते

७५/७६ 10/10/2018 - 12:20 PDF icon नगर शिक्षाा.pdf

२५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 09/25/2018 - 15:14 PDF icon २५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

२४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 09/22/2018 - 13:17

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४

जन प्रतिनिधि

गोर्ख बहादुर के.सी.

नगर प्रमुख

गीता नेपाली

नगर उप प्रमुख