FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/11/2019 - 13:19 PDF icon मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय ११ .pdf

मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/10/2019 - 17:30 PDF icon मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय .pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 13:29 PDF icon ३३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०९ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 05/25/2019 - 21:02 PDF icon नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf, PDF icon ३२ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु २०७६।०२।०९ - अन्तिम -.pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 04/15/2019 - 20:12 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 04/15/2019 - 19:57 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२८ गतेको बैठकका निर्णयहरु.pdf

नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११

७५/७६ 04/08/2019 - 10:11 PDF icon नगर शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११.pdf

प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-२३

७५/७६ 04/08/2019 - 10:10 PDF icon प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु २०७५-१२-११.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/18/2019 - 07:38 PDF icon 30 औँ अर्थात 2075-1२-03 नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 02/16/2019 - 19:59 PDF icon नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।११।०३ गतेको निर्णयहरु.pdf

Pages