FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७५ (संशोधन गरिएको भाग मात्र) ७५/७६ 04/22/2019 - 11:31 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/22/2019 - 11:30 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/22/2019 - 11:29 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 ७५/७६ 04/22/2019 - 11:28 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 14:23 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका कृषक समूह गठन व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 14:22 PDF icon कृषि समूह दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages