FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६ ७५/७६ 07/17/2019 - 15:13 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:12 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ (संशोधन गरिएको भाग मात्र) ७५/७६ 04/22/2019 - 11:31 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/22/2019 - 11:30 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/22/2019 - 11:29 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075 ७५/७६ 04/22/2019 - 11:28 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075.pdf

Pages