FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 12:37 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ राजपत्र१.pdf
आठविसकोट नगरपालिका जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 12:31 PDF icon जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७६ राजपत्रमा प्रकाशित.pdf
आठविसकोट नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:43 PDF icon स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिका नगर प्रहरी (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:38 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका नगर प्रहरी (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:34 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विश्येक २०७६ (छलफलको लागी) ७६/७७ 11/24/2019 - 11:49 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विश्येक २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६ ७५/७६ 07/17/2019 - 15:13 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:12 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ (संशोधन गरिएको भाग मात्र) ७५/७६ 04/22/2019 - 11:31 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/22/2019 - 11:30 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक साझेदारी ऐन, २०७५.pdf

Pages