FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 14:23 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका कृषक समूह गठन व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 14:22 PDF icon कृषक समूह गठन व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
मोडेल एग्रो भिलेज” निर्माण, संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 14:18 PDF icon “मोडेल एग्रो भिलेज” निर्माण, संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५(1).pdf
सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/02/2019 - 08:26 PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५.pdf
बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/02/2019 - 08:24 PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५.pdf
बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/01/2019 - 21:08 PDF icon बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७५ final 1.pdf
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/01/2019 - 20:34 PDF icon फोहोर सरसफाई कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरपालिका क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 20:08 PDF icon क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अन्तिम.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:33 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अन्तिम.pdf
आठविसकोट नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2075 ७५/७६ 01/20/2019 - 13:32 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2075 -अन्तिम.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४

जन प्रतिनिधि

गोर्ख बहादुर के.सी.

नगर प्रमुख

गीता नेपाली

नगर उप प्रमुख