FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७५. ७४/७५ 06/28/2018 - 00:00 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 06/28/2018 - 00:00 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 06/28/2018 - 00:00 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सा.सु.का.स.का. स. व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 09:32 PDF icon प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:35 PDF icon संस्थागत विद्यालय संचालन मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको करारमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:33 PDF icon Voluntary Teacher final.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:31 PDF icon शिक्षा सुधार प्लान.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:31 PDF icon योजना तर्जुमा २०७५।०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:27 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकामा विभिन्न पदहरुको लागि स्थायी÷अस्थायी÷करार सेवामा पदपुर्तिका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:25 PDF icon परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४