FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 05/01/2018 - 03:30 PDF icon शिक्षा ऐन २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक - Final.pdf ७४/७५ 05/01/2018 - 03:24 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने विधेयक.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ ७४/७५ 05/01/2018 - 03:22 PDF icon Agriculture Final.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४. ७४/७५ 05/01/2018 - 03:19 PDF icon Economic act
आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४ ७४/७५ 01/18/2018 - 12:57 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४.pdf
परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:30 PDF icon परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सूविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४.pdf
पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:22 PDF icon पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमानिकरण कार्यविबिधि २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:18 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमानिरण कार्यविबिधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:16 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको संगठन संरचना एवं. दरवन्दी विवरण २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:14 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको संगठन संरचना एवं. दरवन्दी विवरण २०७४.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४