FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 06/28/2018 - 00:00 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सा.सु.का.स.का. स. व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 09:32 PDF icon प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:35 PDF icon संस्थागत विद्यालय संचालन मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको करारमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:33 PDF icon Voluntary Teacher final.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:31 PDF icon शिक्षा सुधार प्लान.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:31 PDF icon योजना तर्जुमा २०७५।०७६.pdf

Pages