FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिका टोल विकास संख्या सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:25 PDF icon टोल विकास संस्था २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:23 PDF icon final namuna karyabidhi Disability card, 2075.pdf
आठविसकोट नगरपालिका खर्च माप्दण्ड तथा कार्यविधि 2075 ७५/७६ 12/13/2018 - 13:22 PDF icon अन्तिम खर्च माप्दण्ड तथा कार्यविधि 2075.pdf
आठविसकोट नगरपालिका खर्च माप्दण्ड तथा कार्यविधि 2075 ७५/७६ 12/13/2018 - 13:21 PDF icon अन्तिम खर्च माप्दण्ड तथा कार्यविधि 2075.pdf
आठविसकोट नगरपालिका गैर सरकारी संस्था परिचालन समन्वय तथा अनुगमन निर्देशीका २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:20 PDF icon गैर सरकारी संस्था परिचालन समन्वय तथा अनुगमन निर्देशीका २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका बालमैत्री आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:19 PDF icon बाल मैत्री आचारसंहिता २०७५ Final.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 13:00 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ अन्तिम.pdf
आठविसकोट नगरपालिका साझेदारी नीति २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 12:58 PDF icon साझेदारी नीति २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका संस्था-दर्ता-नियमावली-२०75 ७५/७६ 12/13/2018 - 12:57 PDF icon संस्था-दर्ता-नियमावली-२०75 अन्तिम.pdf
आठविसकोट नगरपालिका फोहर व्यवस्थापन नियमावली २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 12:55 PDF icon फोहर व्यवस्थापन नियमावली २०७५.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४