FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/01/2019 - 20:34 PDF icon फोहोर सरसफाई कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरपालिका क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 20:08 PDF icon क्यान्टिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अन्तिम.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:33 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५.pdf
आठविसकोट नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2075 ७५/७६ 01/20/2019 - 13:32 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2075 -अन्तिम.pdf
आठविसकोट नगरपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि - २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:29 PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि - २०७५ अन्तिम.pdf
आठविसकोट नगरपालिका वहाल कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:29 PDF icon वहाल कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अन्तिम.pdf

Pages