FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठबिसकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:25 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४.pdf
आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:23 PDF icon आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४.pdf
आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:21 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिका नगर प्रहरी सम्बन्धी विनियमाली, २०७४ ७४/७५ 05/05/2018 - 04:16 PDF icon Nagar Police- Final.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/05/2018 - 04:14 PDF icon Education Final 12.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/05/2018 - 03:13 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
आठविसकोट नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/05/2018 - 03:11 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/05/2018 - 03:07 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन -२०७४ ७४/७५ 05/01/2018 - 03:40 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन -२०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/01/2018 - 03:35 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09 (1).pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४