FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:27 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकामा विभिन्न पदहरुको लागि स्थायी÷अस्थायी÷करार सेवामा पदपुर्तिका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:25 PDF icon परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:23 PDF icon पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको संठगन संरचना तथा दरबन्दी विवरण, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:21 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको संगठन संरचना एवं. दरवन्दी विवरण २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिका प्राकृतिक प्रकोप पिडीत तथा उद्धार तथा राहत सम्बनधी मापदण्ड,२०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:20 PDF icon प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 08:18 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf

Pages