FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:13 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:08 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 12:06 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 11:27 PDF icon आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४.pdf
आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 11:25 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
आठविसकोट नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/17/2018 - 11:19 PDF icon आठविसकोट नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 01/16/2018 - 19:23 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 01/16/2018 - 19:21 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 01/16/2018 - 19:19 PDF icon प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७४.pdf
नगर अनुशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/16/2018 - 19:17 PDF icon नगर अनुशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४