FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिका नगर अनुशासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:52 PDF icon नगर अनुशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिका छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:50 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट विभिन्न सिफारिसहरू दिदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:37 PDF icon नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट विभिन्न सिफारिसहरू दिदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon नागरिक वडापत्र तथा सिफारिस पत्रका नमुनाहरु.pdf
एफ. एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:28 PDF icon एफ. एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविवि २०७४.pdf
आठबिसकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:25 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि- २०७४.pdf
आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:23 PDF icon आठविसकोट नगर सभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४.pdf

Pages