FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तेस्रो विद्यालय अनुगमन प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 11/05/2018 - 18:57 PDF icon School Report Third.pdf

075-3-12: बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:47 PDF icon बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

075-3-12: स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/27/2018 - 12:38 PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

075-3-10 राजस्व परामर्श समितिको बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 06/25/2018 - 12:38 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको बैठक तथा निर्णय.pdf

शिक्षकहरुको द्वितीय चौमासिक तलव निकाशा

७४/७५ 03/20/2018 - 13:15 PDF icon शिक्षकहरुको द्वितीय चौमासिक तलव निकाशा .pdf

शिक्षकहरुको तलव कट्टी र रोक्का सम्बन्धमा ।

७४/७५ 03/19/2018 - 16:21 PDF icon शिक्षकहरुको तलव कट्टी र रोक्का सम्बन्धमा.pdf

नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-११-१९

७४/७५ 03/03/2018 - 17:45 PDF icon नगर शिक्षा समितिका निर्णयहरु २०७४-११-१९.pdf

नगर यातायात व्यवसाय समितिका निर्णयहरु

७४/७५ 03/02/2018 - 20:54 PDF icon नगर यातायात व्यवसाय समितिका निर्णयहरु.pdf

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समितिका बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 02/01/2018 - 13:16 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समितिका बैठक तथा निर्णयहरु.pdf

नगर शिक्षा समितिको निर्णय २०७४-१०-०७

७४/७५ 01/22/2018 - 15:48 PDF icon नगर शिक्षा समितिको निर्णय २०७४-१०-०७.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४

जन प्रतिनिधि

गोर्ख बहादुर के.सी.

नगर प्रमुख

गीता नेपाली

नगर उप प्रमुख