FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

७५/७६

डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना

निर्माण कार्यहरुको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना (LDCRP) निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावदाता छनौट गरिएको सूचना

Supply and Delivery of Spare parts of Stone Crusher Plant खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४

जन प्रतिनिधि

गोर्ख बहादुर के.सी.

नगर प्रमुख

गीता नेपाली

नगर उप प्रमुख