FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ध्रुवप्रसाद लम्साल नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष aathbiskotmun073@gmail.com cao@aathbiskotmun.gov.np 9848112817, 9804584118
मानबहादुर बुढाथोकी अधिकृत छैठौँ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा manishbc77@gmail.com 9848066919
ईन्द्रबहादुर बिष्ट शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा indrabista3@gmail.com 9868294390
गणेश चन्द सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन केन्द्र ito@aathbiskotmun.gov.np, ito.aathbiskotmun@gmail.com, gcrukum99@gmail.com 9748 948 575, 9849 664 405
राजेश गौतम ईन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ) पूर्वाधार विकास शाखा razess9558@gmail.com 9860890574
देवबहादुर के.सी. अधिकृत छैठौँ आर्थिक विकास शाखा asc@aathbiskotmun.gov.np 9848031427
मणिराज शाह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा shah.mani20@gmail.com 9843258271
ठगेन्द्र चन्द इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा chandsamir947@gmail.com ९८४१०४४२४०, ९८०६२२९०२२
उत्तम बि.सी. मे. ईन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ). पूर्वाधार विकास शाखा er.uttambc@gmail.com 9848909855
कमल भट्टराई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र kamalbhattarai254@gmail.com 9841852254
थलवीर ओलि शिक्षा परिक्षक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र thalbir.tp094@gmail.com 9863089273, 9816548278
शेरबहादुर ओलि ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन उपशाखा osherbahadur@gmail.com 9866827371
रत्न बहादुर परियार खरिदार योजना एव‌म् सहकारी तथा गरीवी निवारण इकाई ratnabahadur2047@gmail.com 9848123396
गोपाल चन्द अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर ९ र १० नंं. वडा कार्यालय cc30gopal@gmail.com ९८४७८१२९६६
टेक बहादुर चन्द प्रशासन सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा swornimchand@gmail.com 9741512677
शैलेन्द्र कुमार शाह सव ओभरसियर ११ र १२ नंं. वडा कार्यालय 9748587388, 9868600178
जयबहादुर बुढा प्रशासन सहायक चौथो प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा jayabudha33@gmail.com 9868609254, 9810939090
पवन कुमार यादव अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा pawankyadav1962@gmail.com 9848121419
मान बहादुर बटाला सहायक कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा mbbatala@gmail.com ९८६६३०७५०६, ९७४८१५४१५८
मनिराज के.सी. अमिन भवन तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा 9868201902, 9818504906
गोपाल वि.सी. प्रशासन सहायक प्रशासन उपशाखा bcgopal40@yahoo.com ९८६७१८७३०८
त्रिपुरा चन्द मल्ल प्रशासन सहायक दर्ता, चलानी तथा सोधपुछ कक्ष ttpmrukum@gmail.com, tptmalla076@gmail.com 9748538918, 9869956624
रमेश कुमार यरी MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा ryari28@gmail.com 9863119299
ज्ञानु अाचार्य प्रशासन सहायक सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन केन्द्र gyanua447@gmail.com 9868980481, 9824570481
यज्ञप्रसाद पाेख्रेल अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर १३ र १४ नं. वडा कार्यालय pokharely50@gmail.com 9748582517
चक्रबहादुर डि.सी. प्रशासन सहायक ०१ नं. वडा कार्यालय w1.aathbiskotmun@gmail.com 9864353590
रामबहादुर मल्ल प्रशासन सहायक ०२ नं. वडा कार्यालय w1.aathbiskotmun@gmail.com, ward1@aathbiskotmun.gov.np 9748654273
धनबहादुर खड्का कार्यालय सहायक ४ नं. वडा कार्यालय w4.aathbiskotmun@gmail.com
जंगबहादुर थामीमगर प्रशासन सहायक पाँचौँ ५ न‌ं. वडा कार्यालय ward5@aathbiskotmun.gov.np, w5.aathbiskotmun@gmail.com 9848213082
कृष्ण बहादुर थापा प्रशासन सहायक चौथो ६ नं. वडा कार्यालय ward6@aathbiskotmun.gov.np, w6.aathbiskotmun@gmail.com 9869983224
कुमार ओली प्रशासन सहायक पाँचौँ ९ न‌ं. वडा कार्यालय ward9@aathbiskotmun.gov.np, w9.aathbiskotmun@gmail.com 9861395821
खकेन्द्र बहादुर थापा प्रशासन सहायक पाँचौँ १० नं. वडा कार्यालय ward10@aathbiskotmun.gov.np, w10.aathbiskotmun@gmail.com 9866236715
ग्रिस्मा भण्डारी प्रशासन सहायक पाँचौँ ११ नं. वडा कार्यालय ward11@aathbiskotmun.gov.np, w11.aathbiskotmun@gmail.com 9868365114
बालकृष्ण गिरी कार्यालय सहायक १२ नं. वडा कार्यालय ward12@aathbiskotmun.gov.np, w11.aathbiskotmun@gmail.com 9826423944
सर्पु मल्ल कार्यालय सहायक १४ नं. वडा कार्यालय w14.aathbiskotmun@gmail.com 9748538226

Pages