FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ध्रुवप्रसाद लम्साल नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष lamsaldp76@gmail.com cao@aathbiskotmun.gov.np 9848112817, 9804584118
मानबहादुर बुढाथोकी अधिकृत छैठौँ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा manishbc77@gmail.com 9848066919
ईन्द्रबहादुर बिष्ट शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा indrabb077@gmail.com 9868294390
गणेश चन्द सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन केन्द्र ito@aathbiskotmun.gov.np, ito.aathbiskotmun@gmail.com, gcrukum99@gmail.com 9849 664 405, 9848 185 485
राजेश गौतम ईन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ) पूर्वाधार विकास शाखा er.razess@gmail.com 9860890574
मणिराज शाह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा shah.mani20@gmail.com 9843258271
देवबहादुर के.सी. अधिकृत छैठौँ आर्थिक विकास शाखा asc@aathbiskotmun.gov.np 9848031427
ठगेन्द्र चन्द इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा chandsamir947@gmail.com ९८४१०४४२४०, ९८०६२२९०२२
उत्तम बि.सी. मे. ईन्जिनियर (अधिकृत छैठौँ). पूर्वाधार विकास शाखा er.uttambc@gmail.com 9848909855
कमल भट्टराई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र kamalbhattarai254@gmail.com 9841852254
थलवीर ओलि शिक्षा परिक्षक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र thalbir.tp094@gmail.com 9863089273, 9816548278
शेरबहादुर ओलि ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन उपशाखा osherbahadur@gmail.com 9866827371
गणेश बहादुर थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9866236715
नरेन्द्र कुमार कार्की प्राविधिक सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 9848105828
लिला ओली महिला विकास निरिक्षक महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा lilaoli2048@gmail.com 9847936360
मान बहादुर बटाला सहायक कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा mbbatala@gmail.com ९८६६३०७५०६, ९७४८१५४१५८
रमेश कुमार यरी MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा ryari28@gmail.com 9863119299
खकेन्द्र के.सी. MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा gautamkhagendra495@gmail.com 9868909590
रत्न बहादुर परियार खरिदार योजना एव‌म् सहकारी तथा गरीवी निवारण इकाई ratnabahadur2047@gmail.com 9848123396
ईश्वर खड्का सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा isworkhadka20@gmail.com 9847999178
बिष्णु कुमारी बुढामगर सहायक महिला विकास निरिक्षक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा bishnumagar33@gmail.com 9860461376
जयबहादुर बुढा प्रशासन सहायक चौथो प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा jbb2041.35@gmail.com 9868609254, 9810939090
नरिन्दर कुमार सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9861567274
युवराज बि.सी. अमिन पूर्वाधार विकास तथा भुमी व्यवस्थापन उप- शाखा bcyubraj7@gmail.com 9843422913
टेक बहादुर चन्द प्रशासन सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा swornimchand@gmail.com 9741512677
पवन कुमार यादव अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा pawankyadav1962@gmail.com 9848121419
त्रिपुरा चन्द मल्ल प्रशासन सहायक दर्ता, चलानी तथा सोधपुछ कक्ष ttpmrukum@gmail.com, tptmalla076@gmail.com 9748538918, 9869956624
गोपाल वि.सी. प्रशासन सहायक प्रशासन उपशाखा bcgopal40@yahoo.com ९८६७१८७३०८
ज्ञानु आचार्य प्रशासन सहायक वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखा एवम् प्राविधिक सहयोग कक्ष gyanua447@gmail.com 9868980481, 9824570481
मनिराज के.सी. अमिन भवन तथा अन्य पूर्वाधार विकास उपशाखा 9868201902, 9818504906
तिलक बहादुर मल्ल फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा 9868273873
चक्रबहादुर डि.सी. प्रशासन सहायक ०१ नं. वडा कार्यालय w1.aathbiskotmun@gmail.com 9864353590
सेते बुढा अष्सिटेन सब-ईन्जिनियर वडा नं. १ र २ को कार्यालय 9741390863 9864809891
रामबहादुर मल्ल प्रशासन सहायक ०२ नं. वडा कार्यालय w1.aathbiskotmun@gmail.com, ward1@aathbiskotmun.gov.np 9748654273
नन्दराम के.सी. प्रशासन सहायक चौथो ३ नं. वडा कार्यालय 9847958936 9812850276

Pages