FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिका ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/05/2018 - 08:01 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि - Final.pdf
स्थानीय राजपत्रको नमूना-२०७५ ७४/७५ 05/22/2018 - 17:06 PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना-2074.pdf
राजश्व संकलन तथा आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खर्चसम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:58 PDF icon राजश्व संकलन तथा आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खर्चसम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिका स्थानीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:56 PDF icon सवारी- Final- 2074.pdf
आठविसकोट नगर विकास कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:55 PDF icon नगर विकास कार्ययोजना- २०७४- final.pdf
आठविसकोट नगरपालिका आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:54 PDF icon आकस्मिक कोष स‌न्चालन कार्यविधि २०७४ - Final.pdf
आठविसकोट नगरपालिका नगर अनुशासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:52 PDF icon नगर अनुशासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
आठविसकोट नगरपालिका छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/11/2018 - 07:50 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट विभिन्न सिफारिसहरू दिदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:37 PDF icon नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुबाट विभिन्न सिफारिसहरू दिदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon नागरिक वडापत्र तथा सिफारिस पत्रका नमुनाहरु.pdf
एफ. एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 04:28 PDF icon एफ. एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविवि २०७४.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४