FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वास्थ्य सम्बन्धि उपचारजन्य उपकरण खरिदको लागी बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा

७४/७५ 06/17/2018 - 11:00

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा

७४/७५ 06/10/2018 - 12:30

कवाेल रकम सच्याइएकाे सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 06/08/2018 - 17:33 PDF icon Letter Pad2.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गरिएकाे सम्बन्धमा ।

७४/७५ 06/08/2018 - 17:31 PDF icon Motorcycle- Approved.pdf

स्वास्थ्य सम्बन्धि उपचारजन्य उपकरण खरिद सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 06/06/2018 - 20:54 PDF icon @Letter Pad Mun.pdf

सूचीकृत प्रस्तावदाताहरूले माेटरसाइकल तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि अावश्यक पर्ने उपकरण खरिदको लागी आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 05/15/2018 - 19:27 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बधमा.pdf

क्याटलग विधिबाट स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने उपचारजन्य यन्त्र तथा मोटरसाइकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप गरिएको सूचना

७४/७५ 05/07/2018 - 14:47 PDF icon Hospital Information.pdf

Technical Specification of X-ray Machine with CR System

७४/७५ 04/29/2018 - 11:13 PDF icon X-Ray Machine with CR System.pdf

Technical specification of Hospital Eqipment

७४/७५ 04/26/2018 - 17:45 PDF icon ECG Machine- Technical Specificatio.pdf, PDF icon Technical Specification for CR system.pdf, PDF icon Ultra sound- Technical Specification.pdf

Technical specification for Motorcycle

७४/७५ 04/25/2018 - 09:26 PDF icon Technical Specification Bike 150 cc (13).pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४