FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वस्तूगत विवरण सहितको आवधिक नगर विकास योजना तर्जूमा, गरिबी नक्शांकन र श्रोत नक्शा निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 03/15/2019 - 19:56 PDF icon आवधिक नगर विकास योजना तर्जूमा, गरिबी नक्शांकन र श्रोत नक्शा निर्माण.pdf

आवधिक पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमाको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप गरिएको

७५/७६ 03/05/2019 - 22:00 PDF icon आशयपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना २०७५।११।२२.pdf

कार्यक्रममा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको लागी सहकारी संस्था छनौट गरिएको सूचना

७५/७६ 02/27/2019 - 06:22 PDF icon कार्यक्रममा आाधारित अनुदान -सहकारी छनौट .pdf

आवधिक नगर विकास योजना तर्जूमाका लागि आशयपत्रको ढाँचा

७५/७६ 02/25/2019 - 07:08 PDF icon Final EOI Document-Periodic plan.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

७५/७६ 02/21/2019 - 14:29

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना श्री सवै सामुदायिक विद्यालयहरुसँग सम्बन्धित

७५/७६ 02/19/2019 - 17:06

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धित

७५/७६ 02/17/2019 - 14:05

स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशिल योजना(LDCRP) निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/16/2019 - 23:22 PDF icon LDCRP Information.pdf

आवधिक योजना कार्य शर्तगत विवरण

७५/७६ 02/16/2019 - 22:12 PDF icon आवधिक योजना TOR.pdf

आवधिक पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमाको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/16/2019 - 21:23 PDF icon आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धि सूचना २०७५।११।०५.pdf

Pages