FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Heavey machine made Gabion Box): Annapurna Post National Daily

७५/७६ 04/23/2019 - 20:42 PDF icon Tender Notice Gabion Box updatedocx.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (भौतिक निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित): Annapurna Post National Daily

७५/७६ 04/23/2019 - 18:53 PDF icon आशयको सूचना २०७६।०१।०९.pdf

CONSTRUCTION OF HOSPITAL & CANTEEN BUILDING को बोलपत्र जमानत रकम सच्याईएको सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/20/2019 - 13:50

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 04/17/2019 - 15:47

Invitation for Bids for the Construction of water supply and irrigation of Aathbiskot Municipality Rukum West under the National Bidding Competitive(Annapurna Post National Daily)

७५/७६ 04/11/2019 - 19:25 PDF icon Invitation for Bids for the Construction of water supply and irrigation.pdf

Construction of Land Fill Aathbiskot Municipality सम्बन्धी Contract No./ID सच्याईएको सम्बन्धमा

७५/७६ 04/11/2019 - 11:06

निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 19:01 PDF icon निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना २०७५।१२।२२.pdf

आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना एकीकृत अर्गानिक फार्मिङ

७५/७६ 04/05/2019 - 18:55 PDF icon आर्थिक प्राविधिक प्रस्ताव २०७५।१२।२२ Community.pdf

मिति २०७५/१२/०४ र मिति २०७५/१२/१० गतेको राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी सूचना सच्याईएकाे सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/04/2019 - 20:49 PDF icon सच्याईएको सूचना .pdf

Tender Notice of 4WD Hydraulic Tractor with Trolley and 4-S Motorcycle (156 ± 5%) CC under National Competitive bid process

७५/७६ 03/24/2019 - 21:48 PDF icon Tender Notice of 4WD Hydraulic Tractor with Trolley and 4-S Motorcycle (156 ± 5%) CC under National Competitive bid process.pdf

Pages