FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 05/12/2019 - 19:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (4 WD Double Cab Pickup) : Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/10/2019 - 10:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सवारी साधन खरिद सम्बन्धी): Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/08/2019 - 21:58 PDF icon आशयको सूचना २०७६।०१।२५ Pick Up Van.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (हस्पिटल भवन निर्माण र सवारी साधन खरिद सम्बन्धी): Nagarik National Daily

७५/७६ 05/06/2019 - 20:47 PDF icon आशयको सूचना हस्पिटल निर्माण तथा मोटरसाईकल ट्याक्टर र एक्याभेटर.pdf

Invitation For bids of Procurement of Log Peeling Machine complete set & Wood Saw machine under international competition bidding (Naya Patrika National Daily)

७५/७६ 05/05/2019 - 22:14 PDF icon Procurement of Log Peeling Machine complete set & Wood Saw machine.pdf

Procurement of Gabion Box र Construction of Water Supply and Irrigation सम्बन्धी सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/03/2019 - 17:17 PDF icon सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा 01-20.pdf

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा (निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित बोलापत्रदाता:- सबै)

७५/७६ 04/29/2019 - 08:45 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा भौतिक निर्माण.pdf

Invitation for Bids for the Construction of different infrastructure of Municipality (Naya Patrika National Daily)

७५/७६ 04/29/2019 - 07:36 PDF icon Invitation for Bids for Construction of different infrastructure of Municipality.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बसेरा खदी सडक निर्माण सम्बन्धी): Annapurna Post National Daily

७५/७६ 04/25/2019 - 20:05 PDF icon आशयको सूचना बसेरा खदी सडक.pdf

अस्पताल तथा क्यान्टिन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/25/2019 - 20:04 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages