FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना (मोटरसाईकल)

७५/७६ 01/24/2019 - 15:32

सीपमुलक तथा व्यवसायिक तालिमको लागी प्रस्तावदाता छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 01/24/2019 - 11:20

विभिन्न आयोजनाहरुको प्रस्ताव पेश गर्न श्रम सहकारी/उपभोक्ता समिति/समूह/संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गरिएको सूचना

७५/७६ 01/20/2019 - 21:38 PDF icon प्रस्ताव आह्वान २०७५-१०-०६.pdf

मोटर साईकल खरिद गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 01/11/2019 - 18:58 PDF icon मोटर साईकल खरिद सम्बन्धी थप सूचना.pdf

मोटरसाईकल तथा जेनेरेटरको आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न हुन ।

७५/७६ 01/07/2019 - 12:05 PDF icon Generator-motorcycle.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचनाको म्याद थप गरिएको सूचना

७५/७६ 01/07/2019 - 12:03 PDF icon Bolpatra-1 - म्याद थप - Copy.pdf

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा (Fabrication)

७५/७६ 01/02/2019 - 14:05

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना (मोटरसाईकल)

७५/७६ 12/31/2018 - 15:36

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना (औषधी)

७५/७६ 12/31/2018 - 14:50 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा औषधी.pdf

Specification Table of Motorcyle, Wood Cutting, Crushing & 25 KVA Generator

७५/७६ 12/26/2018 - 14:47 PDF icon Specifiactaion of 4-s Motorcycle(200+-10%)cc.pdf, PDF icon Specifiactaion of 25KVA Generator.pdf, PDF icon Specifiactaion of wood cutting machine.pdf, PDF icon Specification Table Crushing.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४