FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विभिन्न योजनाहरुको प्राविधिक मूल्याकंनको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

७५/७६ 08/11/2018 - 14:32 PDF icon Technical Results

शिक्षा सम्बन्धी परामर्श सेवाको TOR

७५/७६ 08/11/2018 - 14:12 PDF icon School-TOR.pdf

शिक्षा सम्बन्धी परामर्श सेवा

७५/७६ 08/11/2018 - 14:11 PDF icon Proposal_ १ -Final Education.pdf

परामर्श सेवासँग सम्बन्धित बोलपत्र कागजातहरु

७५/७६ 07/26/2018 - 12:47 PDF icon Final EOI Document-Roads.pdf, PDF icon Final EOI Document- Hydropower.pdf, PDF icon Final EOI Document- IS.pdf, PDF icon Final EOI Document-Agriculture.pdf, PDF icon Final EOI Document-IEE(1).pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७५/७६ 07/24/2018 - 13:51 PDF icon Hydropower-DPR-Final.pdf

प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 07/24/2018 - 12:19 PDF icon Proposal_ १ -Final(12).pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७५/७६ 07/24/2018 - 00:11 PDF icon Road-DPR १.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७५/७६ 07/24/2018 - 00:10 PDF icon IS-DPR.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७५/७६ 07/24/2018 - 00:09 PDF icon EIA-DPR.pdf

कार्य शर्तगत विवरण(TOR)

७५/७६ 07/24/2018 - 00:09 PDF icon Agriculture.pdf

Pages

आठविसकोट नगरपालिकाको एक चिनारी २०७४