FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Construction of Dhakechhari Water Supply को BOQ संशोधन सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 07/05/2019 - 13:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना: Log Peeling Machine

७५/७६ 07/04/2019 - 17:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना:-Wood Saw machine

७५/७६ 07/01/2019 - 12:12

Wine fermentation & Storage Tanks with top agitator cap खरिद सम्बन्धी समयावधि थप गरिएको सूचना

७५/७६ 06/27/2019 - 11:05

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : मेसिनरी समान तथा उपकरण: Naya Patrika National Daily

७५/७६ 06/26/2019 - 15:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना:- Procurement of fabrication steel parts for Trail/Bridges

७५/७६ 06/15/2019 - 12:55

Tender Notice of Procurement of Construction of different infrastructure: Naya Patrika National Daily

७५/७६ 06/13/2019 - 12:09 PDF icon Tender Notice of Procurement of Construction of different infrastructure.pdf

क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने मेसीनरी सामानहरुको Technical Specification

७५/७६ 06/05/2019 - 08:37 PDF icon Technical Specification of Digital School Equipments.pdf

Invitation for Bids for Procurement of fabrication steel parts for Trail/Bridges को Bill of Quantities मा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ) df ;fdfGo x]/km]/

७५/७६ 06/05/2019 - 08:03 PDF icon K123.pdf

क्याटलग सपिङ विधिबाट मेसीनरी सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना: Naya Patrika National Daily

७५/७६ 06/03/2019 - 22:01 PDF icon क्याटलग सपिङ विधिबाट मेसीनरी सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages