FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा (Irrigation &Water Supply)

७५/७६ 05/30/2019 - 15:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (भौतिक निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित): Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/28/2019 - 21:29 PDF icon आशयको सूचना Construction 076-02-15.pdf

Invitation for Bids: Procurement of Wine fermentation & Storage Tanks with top agitator cap Under International Competition Bidding.:Nagarik News National Daily

७५/७६ 05/28/2019 - 20:39 PDF icon Tender Notice Wine fermentation and Storage tanks with top agitator cap.pdf

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges: Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/26/2019 - 07:00 PDF icon Tender Notice procurement of Fabricated Steel Parts.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Heavey machine made Gabion Box): Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/25/2019 - 05:03 PDF icon आशयको सूचना Heavey machine made Gabion Box.pdf

कार्यसम्पादन जमानतको मान्य अवधी सम्बन्धमा (भौतिक निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी)

७५/७६ 05/22/2019 - 14:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (खानेपानी तथा सरसफाई): Naya Patrika National Daily

७५/७६ 05/22/2019 - 13:11

TOR of Municipal Profile

७५/७६ 05/19/2019 - 10:51 PDF icon TOR OF Municipal Profile.pdf

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा (4 WD Double Cab Pickup)

७५/७६ 05/17/2019 - 12:47

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा (निर्माण कार्य तथा सवारी साधन खरिद)

७५/७६ 05/14/2019 - 13:31 PDF icon सम्झौता सम्बन्धमा.pdf

Pages