FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।१८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०१।०६ गतेको बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

आठविसकोट नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।११।१७ र १८ गतेको बैठकका निर्णयहरु

Pages